Skip to content

Privatlivs- og cookiepolitik

Suspekt 2010 ApS er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Suspekt 2010 ApS
Esbern Snares Gade 12, 4. tv
1725 København V
Danmark

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

Potentielle kunder

For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Cookies, jf. cookiepolitikken
 • Evt. Navn og e-mail ved henvendelse via kundeservice eller sociale medier

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:

 • Mulig fremtidig købstransaktion
 • Administration af din relation til os Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:
 • Virksomhedens legitime interesse, som består af din formodede interesse i kommunikation og/eller interaktion med virksomheden og ønsket om at imødekomme denne, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger, og virksomheden forsikrer at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere.

Kunder

For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • E-mailadresse, fornavn, efternavn, gade og husnummer, lejlighed, etage og lignende specifikationer af adresse, postnummer, by, land, telefonnummer
 • Cookies, jf. cookiepolitikken nedenfor

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:

 • Behandling og levering af dit køb
 • Administration af din relation til os herunder kundeservice
 • Levering af nyhedsbreve
 • Tilgængeliggørelse af vores produkter mv. via hjemmesiden

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke
 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af købsordren

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør. Oplysninger nødvendige med henblik på gennemførelse af købet samt levering af produktet opbevares udelukkende af vores samarbejdspartner, så længe dette

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette. Nyhedsbrev Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af dine oplysninger, herunder leverandør af webshoppen, håndtering af betaling og levering af produkterne, hosting mv.. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, revisorer, advokater, inkasso, fragtfirmaer etc. Enhver behandling af dine data foretaget af tredjeparte på baggrund af vores instruks er varetaget af en databehandleraftale, medmindre behandlingen er underlagt anden lovgivning f.eks. hvidvasklovgivningen, og tredjeparten dermed bliver selvstændigt dataansvarlig.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. For alle overførsler til USA udarbejder vi, foruden sikring af et tilstrækkeligt overførselsgrundlag, en Transfer Impact Assessment (TIA) for overførslen.

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier; Facebook og Instagram, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.

Cookies

Når du besøger et website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre sidens indhold, og til at øge værdien og brugbarheden af de annoncer og forslag, der vises på siden. Disse oplysninger indsamles i form af cookies, som er en lille data-/tekstfil, der gemmes på din computer, telefon, tablet eller anden enhed. Denne indeholder oplysninger omkring, hvad du foretager dig under dit besøg på hjemmesiden, og oplysninger nødvendige for at kunne genkende din computer ved fremtidige besøg.

En cookie er dermed ikke et program eller en virus, men blot en tekstfil der gemmes på din computer, mobil eller lignende enhed hvorpå du tilgår hjemmesiden, med det formål at genkende enheden, huske indstillinger (f.eks. sprog), udføre statistik og målrette annoncer.

Hvordan bruger vi cookies?

Vi anvender cookies, når du besøger vores hjemmeside. Dermed registrerer vi dine handlinger på hjemmesiden, herunder hvad du klikker samt din generelle færden på hjemmesiden, og anvender således disse til analyse og videre marketing. Cookies giver os dermed et overblik over dit besøg, så vi bedre kan optimere og målrette brugen af hjemmesiden til vores kunder og give dig den bedst mulige brugeroplevelse, formidle bedre og mere relevant indhold på hjemmesiden.
Nogle cookies er desuden nødvendige såfremt man ønsker at anvende og købe produkter på shoppen og til at huske sprog-og valutaindstillinger, hvor andre er nødvendige såfremt man ønsker at interagere med os via vores livechat samt anvende ViaBill til ratebetaling. Dermed bruger vi både vores egne og tredjepartscookies.

Tredjepartscookies

Vi anvender tredjepartscookies fra Facebook, Instagram og Google Analytics. Dette er med henblik på at udføre statiske analyser, direkte markedsføring, analyse af brugeradfærd mv.

Vi anvender følgende cookies

Herunder ser du en opdateret liste af, hvilke cookies vi anvender, samt hvornår de slettes:

Din aktuelle tilstand:
Dit samtykke-ID:
Dato for samtykke:

Sådan afviser og sletter du dine cookies

Vores anvendelse af cookies er direkte betinget af vores cookiebanner, hvor du selv kan tage stilling til, hvilke cookies du vil tillade under dit besøg på vores hjemmeside. Dette med undtagelse af de cookies, der er nødvendige for anvendelse af hjemmesiden. Du kan altid afvise cookies i det viste cookie-banner, som nævnt ovenfor, og du kan desuden slette og ændre i dine cookie-indstillinger ved at ændre i indstillingerne i din internet-browser. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at der kan være funktioner og services, der ikke fungerer optimalt, ved fravalget af nødvendige cookies. Du kan læse mere om sletning af cookies her: www.aboutcookies.org.

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.

 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata.

 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.